Giải câu 4 bài : Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian sgk Toán 5 trang 166

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 166 sgk toán lớp 5

Một ô tô đi từ Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút và đến Hải Phòng lúc 8 giờ 56 phút. Giữa đường ô tô nghỉ 25 phút. Vận tốc của ô tô là 45km/giờ. Tính quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng.

Bài làm:

Thời gian xe đi từ Hà Nội đến Hải Phòng là:

8 giờ 56 phút - 6 giờ 15 phút = 2 giờ 41 phút

Ô tô nghỉ 25 phút giữa đường, nên thời gian ô tô chạy là:

2 giờ 41 phút - 25 phút = 2 giờ 16 phút.

Do vận tốc được tính bằng đơn vị km/giờ nên ta đổi thời gian ra đơn vị giờ

2 giờ 16 phút = 2 giờ + giờ = \(\frac{34}{15}\) giờ

Áp dụng công thức tính quãng đường s = v x t

Quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng là:

45 x = 102 (km)

Đáp số: 102km.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021