Giải câu 5 trang 15 toán 5 bài luyện tập chung

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 15 - sgk Toán lớp 5

Đo chiều dài của một sợi dây được 3 m và 27cm. Hãy viết số đo độ dài của sợi dây dưới dạng số đo có đơn vị là: Xăng - ti - mét, đề - xi - mét, mét.

Bài làm:

3m 27cm = 300m + 27cm = 327 cm

3m 27cm= 30dm + dm = $30\frac{27}{10}$dm

3m 27cm = 3m + m= $3\frac{27}{100}$m

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021