Giải câu 2 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 169

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 169 sgk toán lớp 5

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có thể tích 1,8m3. Đáy bể có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,8m. Tính chiều cao của bể.

Bài làm:

Ta có : V = diện tích đáy x chiều cao , vậy nên chiều cao = V : diện tích đáy.

Bể nước có diện tích đáy là:

1,5 x 0,8 = 1,2 (m2)

Chiều cao của bể nước là:

1,8 : 1,2 = 1,5 (m).

Đáp số: 1,5m

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021