Giải câu 2 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 146

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trag 146 sgk toán lớp 5

Loài báo gấm có thể chạy với vận tốc 120km/giờ. Hỏi vận tốc đó báo gấm chạy trong giờ được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 145

Bài làm:

Quãng đường báo gấm chạy được giờ là:

s = v x t = 120 x = \(\frac{120\times 1}{25}\) = 4,8 (km)

Hay : giờ = 0,04 giờ

s = v x t = 120 x 0,04 = 4,8 (km)

Đáp số: 4,8km.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021