Giải câu 1 bài luyện tập trang 9

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 9 - sgk Toán lớp 5

Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số:

Giải câu 1 bài luyện tập trang 9

Bài làm:

Ta thấy: Tia số có 10 vạch, như vậy tương ứng với một vạch là một phân số theo thứ tự tăng dân.

Giải câu 1 bài luyện tập trang 9

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021