Giải câu 1 bài : Phép trừ sgk Toán 5 trang 159

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 159 sgk toán lớp 5

Tính rồi thử lại (theo mẫu):

a) 8923 - 4157 ; 27069 - 9537

b) ; \({7 \over {12}} - {1 \over 6}\); \(1 - {3 \over 7}\)

Mẫu: Thử lại: $\frac{5}{11}+\frac{3}{11}=\frac{8}{11}$

c) 7,284 - 5,596 ; 0,863 - 0,298

Giải bài : Phép trừ - sgk Toán 5 trang 159

Bài làm:

a) 8923 - 4157 ; 27069 - 9537

Giải bài : Phép trừ - sgk Toán 5 trang 159

b) Thử lại \({6 \over {15}} + {2 \over {15}} = {8 \over {15}}\)

Thử lại

Thử lại \({4 \over 7} + {3 \over 7} = {7 \over 7} = 1\)

c) 7,284 - 5,596 ; 0,863 - 0,298

Giải bài : Phép trừ - sgk Toán 5 trang 159

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021