Giải câu 1 bài : Quãng đường sgk Toán 5 trang 140

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trag 141 sgk toán lớp 5

Một ca nô đi với vận tốc 15,2km/giờ.Tính quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ.

Bài làm:

Ca nô đi với vân tốc v = 15,2km/giờ

Thời gian đi t = 3 giờ.

Áp dụng công thức tính quãng đường : s = v.t

Bài giải

Quãng đường ca nô đi được trong 3 giờ là:

s = v . t = 15,2 x 3 = 45,6 (km)

Đáp số: 45,6km.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021