Giải toán 5 bài : Thời gian sgk trang 142

  • 1 Đánh giá

Chúng ta đã biết cách tính vận tốc và quãng đường, vậy muốn tính thời gian ta phải làm như thế nào ? Để biết thêm chi tiết, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Bài toán 1

Một ô tô đi được quãng đường 170km với vận tốc 42,5 km/giờ. Tính thời gian ô tô đi được quãng đường đó.

Bài giải:

Thời gian ô tô đi là:

170 : 42,5 = 4 (giờ)

Đáp số: 4 giờ.

Nhận xét: Để tính thời gian đi của ô tô ta lấy quãng đường đi được chia cho quãng đường ô tô đi được trong 1 giờ hay vận tốc của ô tô.

Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

t = s : v

Bài toán 2

Một ca nô đi với vận tốc 36km/giờ trên quãng đường sông dài 42km. Tính thời gian đi của ca nô trên quãng đường đó.

Giải bài : Thời gian - sgk Toán 5 trang 142

Bài giải:

Thời gian đi của ca nô là:

42 : 36 = (giờ)

(giờ) = \(1\frac{1}{6}\) giờ = 1 giờ 10 phút.

Đáp số: 1 giờ 10 phút.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trag 143 sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài : Thời gian - sgk Toán 5 trang 142

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trag 143 sgk toán lớp 5

a) Trên quãng đường 23,1 km, một người đi xe đạp với vận tốc 13,2 km/giờ. Tính thời gian đi của người đó.

b) Trên quãng đường 2,5km, một người chạy với vận tốc 10km/giờ. Tính thời gian chạy của người đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trag 143 sgk toán lớp 5

Một máy bay bay với vận tốc 860 km/giờ được quãng đường 2150km. Hỏi máy bay đến nơi lúc mấy giờ, nếu nó khởi hành lúc 8 giờ 45 phút ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021