Giải câu 4 bài Ôn tập: khái niệm về phần số

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Sgk toán lớp 5 - Trang 4

Viết số thích hợp vào chỗ trống

Giải câu 4 bài Ôn tập: khái niệm về phần số

Bài làm:

  • Số 1 bằng phân số có tử số và mẫu số giống nhau
  • Sô 0 bằng phân số có tử số = 0

Do đó, ta có kết quả

Giải câu 4 bài Ôn tập: khái niệm về phần số

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021