Giải câu 3 bài ôn tập phép cộng và phép trừ hai phân số

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 10 - sgk Toán lớp 5

Một hộp bóng có số bóng màu đỏ, $\frac{1}{3}$ số bóng màu xanh, còn lại là bóng màu vàng. Tìm phân số chỉ số bóng màu vàng.

Bài làm:

Bài giải:

Số bóng màu xanh và màu đỏ là:

+$\frac{1}{3}$ = $\frac{5}{6}$ (quả bóng)

Số bóng màu vàng là:

1- = $\frac{1}{6}$ ( quả bóng)

Đáp số: quả bóng

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021