Giải câu 2 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 112

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 112 sgk toán lớp 5

Mảnh bìa nào dưới đây có thể gấp được một hình lập phương ?

Bài làm:

Hình 1: Khi gấp lại ta không gấp được hình không có 2 đáy.

Hình 2: Khi gấp lại ta chỉ gấp được hình lập phương có đáy trên mà không có đáy dưới.

Hình 3: Ta gấp được hình lập phương hoàn chỉnh.

Hình 4: Ta gấp được hình lập phương hoàn chỉnh.

Vậy mảnh bìa hình 3 và hình 4 ta gấp được hình lập phương.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021