Giải câu 3 bài ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 11 - sgk Toán lớp 5

Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài m, chiều rộng $\frac{1}{3}$m. Chia tấm bìa đó thành 3 phần bằng nhau. Tính diện tích của mỗi phần.

Bài làm:

Bài giải:

Diện tích tấm bìa là:

(m)

Diện tích của mỗi phần là:

(m)

Đáp án: m

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021