Giải câu 5 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 177

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 177 sgk toán lớp 5

Tìm x:

Bài làm:

Áp dụng tính chất (a + b) x c = a x c + b x c ta được:

(x = tích : thừa số đã biết)

Vậy x = 2

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021