Giải câu 3 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 167

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 167 sgk toán lớp 5

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng bằng chiều dài. Bác Năm trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ 100m2 thu được 55kg thóc. Hỏi bác Năm thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó ?

Bài làm:

Chiều rộng bằng chiều dài nên chiều rộng có độ dài:

100 x = \(\frac{3 \times 100}{5}\) = 60 (m)

Áp dụng cộng thức tính diện tích hình chữ nhật : S = chiều dài x chiều rộng.

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

100 x 60 = 6000 ( m2)

Diện tích thửa rộng 6000 m2 gấp 100 m2 số lần là:

6000 : 100 = 60 (lần)

Vậy thửa ruộng thu được số ki-lô-gam thóc là:

55 x 60 = 3300 (kg)

Đáp số: 3300kg thóc.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021