Giải câu 2 bài : Thể tích của một hình sgk Toán 5 trang 115

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 115 sgk toán lớp 5

Giải bài : Thể tích của một hình - sgk Toán 5 trang 114

Hình A gồm mấy hình lập phương nhỏ ?

Hình B gồm mấy hình lập phương nhỏ ?

So sánh thể tích của hình A và hình B.

Bài làm:

Hình A: có chiều dài gồm 5 ô vuông, chiều rộng có độ dài là 3 ô vuông và chiều cao có độ dài là 3 ô vuông.

  • Vậy hình hộp chữ nhật A gồm

5 x 3 x 3 = 45 (hình lập phương nhỏ)

Hình B: các cạnh đều gồm 3 ô vuông và bị thiếu mất một ô vuông.

  • Vậy hình B gồm:

3 x 3 x 3 - 1 = 27 - 1 = 26 (hình lập phương nhỏ)

Hình B có thể tích nhỏ hơn hình hộp chữ nhật A.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021