Giải bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 95

  • 1 Đánh giá

Nhằm mục đích luyện tập kiến thức và bài tập về diện tích hình tam giác, hình thang. KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây, bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 94 sgk toán lớp 5

Tính diện tích hình tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là:

a) 3cm và 4cm;

b) 2,5m và 1,6m;

c) dm và \(\frac{1}{6}\) dm;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 94 sgk toán lớp 5

Diện tích của hình thang ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC bao nhiêu đề-xi-mét vuông?

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 95

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 95 sgk toán lớp 5

Trên một mảnh vườn hình thang (như hình vẽ), người ta sử dụng 30% diện tích đất trồng đu đủ và 25% diện tích để trồng chuối.

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 95

a) Hỏi có thể trồng được bao nhiêu cây đu đủ, biết rằng trồng mỗi cây đu đủ cần 1,5m2 đất ?

b) Hỏi số chuối trồng được nhiều hơn số cây đu đủ bao nhiêu cây, biết rằng trồng mỗi cây chuối cần 1m2 đất ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021