Giải bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 169

  • 1 Đánh giá

Hình hộp chữ nhật, hình lập phương là các hình phổ biến trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, để củng cố cách tính diện tích và thể tích của hai hình này, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 169 sgk toán lớp 5

Viết số đo thích hợp vào ô trống:

a)

Hình lập phương

(1)

(2)

Độ dài cạnh

12cm

3,5m

Sxung quanh

Stoàn phần

Thể tích

b)

Hình hộp chữ nhật

(1)

(2)

Chiều cao

5cm

0,6m

Chiều dài

8cm

1,2m

Chiều rộng

6cm

0,5m

Sxung quanh

Stoàn phần

Thể tích

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 169 sgk toán lớp 5

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có thể tích 1,8m3. Đáy bể có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,8m. Tính chiều cao của bể.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 169 sgk toán lớp 5

Một khối nhựa dạng hình lập phương có cạnh dài 10cm và gấp đôi cạnh khối gỗ cũng hình lập phương. Hỏi diện tích toàn phần của khối nhựa gấp mấy lần diện tích toàn phần của khối gỗ đó?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021