Giải câu 1 bài ôn tập: tính chất cơ bản của phân số

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Sgk toán lớp 5 - Trang 6

Rút gọn các phân số:

; \(\frac{18}{27}\); \(\frac{36}{64}\).

Bài làm:

Áp dụng tính chất rút gọn phân số để làm bài bài này:

  • = \(\frac{15:5}{25:5}\) = \(\frac{3}{5}\)
  • = \(\frac{18 :9}{27:9}\) = \(\frac{2}{3}\)
  • = \(\frac{36:4}{64 : 4}\) = \(\frac{9}{16}\)
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021