Giải câu 3 bài Trừ hai số thập phân Toán 5 trang 54

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 54 - sgk toán lớp 5

Một thùng đựng 28,75 kg đường. Người ta lấy từ thùng đó tra 10,5kg đường sau đó lại lấy ra 8kg đường nữa. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Bài làm:

Cách 1:

Tổng số kg đường người ta đã lấy đi sau hai lần là:

10,5 + 8 = 18,5 (kg)

Trong thùng còn số kg đường là:

28,75 - 18,5 = 10,25 (kg)

Đáp số: 10,25 kg

Cách 2:

Số đường còn lại trong thùng sau khi người ta lấy lần một là:

28,75 - 10,5 = 18,25 (kg)

Số đường còn lại trong thùng sau khi người ta lấy lần hai là:

18,25 - 8 - 10,25 (kg)

Đáp số: 10,25 kg

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021