Giải câu 4 bài đề ca mét vuông, héc tô mét vuông Toán 5 trang 25

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 27 - sgk toán lớp 5

Viết các số đo sau dưới dạng số đo bằng đề-ca-mét vuông :

a) 5dam223m2; b) 16dam2 91m2 c) 32dam2 5m2.

Bài làm:

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021