Giải câu 2 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 143

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trag 143 sgk toán lớp 5

Một con ốc sên bò với vận tốc 12cm/phút. Hỏi con ốc sên đó bò được quãng đường 1,08m trong thời gian bao lâu ?

Giải bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 143

Bài làm:

Ta thấy đơn vị của vận tốc là cm/phút mà quãng đường đi được có đơn vị là mét. Vì vậy ta cần đổi quãng đường về đơn vị cm:

Đổi : 1,08m = 1,08 x 1000 cm = 108cm.

Thời gian con ốc sên bò được quãng đường 1,08m là:

t = s : v = 108 : 12 = 9 (phút)

Đáp số: 9 phút.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021