Giải bài luyện tập sgk toán 5 trang 30

  • 1 Đánh giá

Trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp nhiều trường hợp cần phải sử dụng đến bảng đơn vị đo diện tích. Do đó, các con cố gắng nắm vững các bài học này để sau này có thể vận dụng tốt hơn. Hôm nay, thầy cô sẽ hướng dẫn các con giải bài luyện tập về các đơn vị đo diện tích để các con củng cố lại kiến thức.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 30 - sgk toán lớp 5

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông :

a) 5ha; 2km2

b) 400dm2; 1500dm2; 70 000cm2

c) 26m2 17dm2; 90m2 5dm2; 35dm2.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 30 - sgk toán lớp 5

So sánh < = >

a) 2m2 9dm2... 29dm2 b) 8dm2 5cm2... 810cm2

790ha ... 79km2 4cm2 5mm2 ... cm2

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 30 - sgk toán lớp 5

Người ta dùng gỗ để lát sàn một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4m. Hỏi phải tốn bao nhiêu tiền mua gỗ để lát cả căn phòng đó, biết giá tiền 1m2 gỗ sàn là 280 000 đồng?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 30 - sgk toán lớp 5

Môt khu đất hình chữ nhật có chiều dài 200m, chiều rộng bằng chiều dài. Hỏi diện tích khu đất đó bằng bao nhiêu mét vuông? Bằng bao nhiêu héc-ta?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021