Giải câu 1 bài Luyện tập Toán 5 trang 30

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 30 - sgk toán lớp 5

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông :

a) 5ha; 2km2

b) 400dm2; 1500dm2; 70 000cm2

c) 26m2 17dm2; 90m2 5dm2; 35dm2.

Bài làm:

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021