Giải câu 2 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 113

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 113 sgk toán lớp 5

Viết số đo thích hợp vào ô trống:
Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 113

Bài làm:

Ta thực hiện phép cách tính như sau, được kết quả rồi điền đáp án vào bảng.

Ví dụ cột (1)

  • Chu vi đáy của hình hộp chứ nhật là:

(Chiều dài + chiều rộng) x 2 = (4 + 3) x 2 = 7 x 2 = 14 (m)

  • Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

Chu vi đáy x chiều cao = 14 x 5 = 70 (m2)

  • Diện tích đáy hình hộp chữ nhật là:

Chiều dài x chiều rộng = 3 x 4 = 12 (m2)

  • Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

70 + 12 x 2 = 94 (m2)

Tính tượng tự ta điền các cột (2) vs (3) như sau:

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 113

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021