Giải câu 5 bài : Ôn tập về phân số sgk Toán 5 trang 149

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 148 sgk toán lớp 5

Viết phân số thích hợp vào vạch ở giữa và \(\frac{2}{3}\) trên tia số:

Giải bài : Ôn tập về phân số - sgk Toán 5 trang 148

Bài làm:

Ta thấy = \(\frac{1 \times 2}{3 \times 2}\) = \(\frac{2}{6}\)

= \(\frac{2 \times 2}{3 \times 2}\) = \(\frac{4}{6}\)

Vậy phân số ở giữa là = \(\frac{3 :3}{6 : 3}\) = \(\frac{1}{2}\)

Giải bài : Ôn tập về phân số - sgk Toán 5 trang 148

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021