Giải bài tập 3 trang 147 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 147 - toán tiếng Anh 5

>, <, = ?

1000...997

53 796...53 800

6987...10 087

217 690...217 689

7500 : 10 ...750

68 400...684 x 100

Bài làm:

1000 > 997

53 796 < 53 800

6987 < 10 087

217 690 > 217 689

7500 : 10 = 750

68 400 = 684 x 100

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021