Giải bài tập 5 trang 149 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 5: trang 149 - toán tiếng Anh 5:

Write and appropriate fraction between and \(\frac{2}{3}\) on the number line:

Viết phân số thích hợp vào vạch ở giữa và \(\frac{2}{3}\) trên tia số:

Bài làm:

= \(\frac{1 \times 2}{3 \times 2}\) = \(\frac{2}{6}\)

= \(\frac{2 \times 2}{3 \times 2}\) = \(\frac{4}{6}\)

So an appropriate fraction is = \(\frac{3 :3}{6 : 3}\) = \(\frac{1}{2}\)

Giải bài tập 5 trang 149 sách toán tiếng anh 5

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021