Toán tiếng Anh 5 bài: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân chương 2|Wrting area measurements as decimals

  • 1 Đánh giá

Giải bài Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân chương 2|Writing area measurements as decimals. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Fill in the blanks with the correct decimals:

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 56dm2 = …m2

b) 17 dm2 23cm2 = ….dm2;

c) 23 cm2 = …dm2

d) 2 cm2 5mm2 =…cm2

=> Xem hướng dẫn giải

2. Write the following measurements in kilograms:

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1654m2 = …ha

b) 5000m2 = ….ha

c) 1ha = …km2

d) 15ha =…km2

=> Xem hướng dẫn giải

3. Fill in the blanks with the correct numbers:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5,34 km2 = …ha

b) 16,5m2 = ….m2 ….dm2

c) 6,5 km2 = …ha

d) 7,6256 ha =…m2

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021