Giải bài tập 3 trang 47 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

3. Write the following measurements in square meters:

Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông:

a) 7km2 ; 4ha; 8,5ha.

b) 30dm2 ; 300dm2; 515dm2

Bài làm:

a) 7km2 = 7000000

4ha = 40000

8,5 ha = 85000

b) 30dm2 = 0.3

300dm2 = 3

515dm2 = 5.15

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021