Giải bài tập 1 trang 50 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

1. Calculate and compare the result of a + b and b + a:

Tính rồi so sánh giá trị của a + b và b + a:

Bài làm:

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021