Giải bài tập 3 trang 44 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

3. Fill in the blanks with correct decimals:

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5km 302m= ...km;

b) 5km 75m = ..km;

c) 302m =....km

Bài làm:

a) 5km 302m = 5,302km

b) 5km 75m = 5,075km

c) 302m = 0,302km

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021