Giải bài tập 2 trang 13 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

2.

Bài làm:

a. 1 ; 1 $\frac{3}{5}$; 1 $\frac{4}{5}$

b. 1 ; 2 $\frac{1}{3}$; 2

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021