Giải bài tập 3 trang 121 sách toán tiếng anh 5

 • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 121 - Toán tiếng Anh 5:

Find the volume of the rock contained in the aquarium shown in the figure.

Tính thể tích của hòn đá nằm trong bể nước theo hình dưới đây:

Giải bài: Thể tích hình hộp chữ nhật - sgk Toán 5 trang 120

Bài làm:

 • The volume of water in the aquarium before contains the rock:
  Thể tích nước trong bể trước khi cho hòn đá là:

10 x 10 x 5 = 100 x 5 = 500 (cm3)

 • The volume of the rock contained in the aquarium:
  Thể tích nước trong bể sau khi cho hòn đá là:

10 x 10 x 7 = 100 x 7 = 700 (cm3)

 • The volume of the rock is:
  Vậy thể tích của hòn đá là : 700 - 500 = 200 (cm3)
 • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021