Toán tiếng Anh 5 bài: Héc-ta chương 1|Hectare

  • 1 Đánh giá

Giải bài Héc-ta chương 1|Hectare. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Fill in the blanks with the correct numbers:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 4ha = ...

20ha = ...

1 = ... ha

15 = ... ha

ha = ... $m^{2}$

ha = ... $m^{2}$

$km^{2}$ = ... ha

$km^{2}$ = ... ha

b. 60 000 = ... ha

1800ha = ...

800 000 = ... ha

27 000ha = ...

=> Xem hướng dẫn giải

2. The area of Cuc Phuong forest is 22 200 ha. Write this area measurement in square kilometers.

Diện tích rừng Cúc Phương là 22 200ha. Hãy viết số đo diện tích khu rừng đó dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông?

=> Xem hướng dẫn giải

3. T (True) or F (False):

Đúng ghi Đ; sai gho S:

a. 85 < 850ha

b. 51ha > 60 000

c. 4 7 $cm^{2}$ = 4 $\frac{7}{10}$

=> Xem hướng dẫn giải

4. The area of a college is 12ha. The college main building is built on a parcel whose area is the college area. What is the area of the main building?

Diện tích một trường đại học là 12ha. Tòa nhà chính của trường được xây trên mảnh đất có diện tích bằng diện tích của trường.

Hỏi diện tích mảnh đất dùng để xây tòa nhà đó là bao nhiêu mét vuông ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021