Giải bài tập 5 trang 177 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 5: trang 177 - toán tiếng Anh 5

Find

Tìm x:

Bài làm:

(a + b) x c = a x c + b x c :

Result: x = 2

Vậy x = 2

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021