Giải câu 1 bài Ôn tập chương 5 – sgk Đại số 10 trang 128

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 128 sgk Đại số 10

Chỉ rõ các bước để:

a) Lập bảng phân bố tần suất ghép lớp

b) Lập bảng phân bố tần số ghép lớp.

Bài làm:

a) Lập bảng phân bố tần suất ghép lớp

Bước 1. Chia bảng số liệu thống kế rời rạc thành các lớp

Bước 2. Ghi các số liệu thống kế của mỗi lớp ghép vào cột “tần số”

Bước 3. Tính tỉ số (phần trăm) của tần số mỗi lớp chia cho tổng các số liệu thống kế, ghi kết quả vào cột “tần suất”.

b) Lập bảng phân bố tần số ghép lớp.

Thực hiện bước 1 và bước 2 trên.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021