Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương 5: Thống kê – sgk Đại số 10 trang 128

  • 1 Đánh giá

Để củng cố về khái niệm và kiến thức về thống kê, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Ôn tập chương 5 thuộc phần đại số lớp 10. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Bảng phân bố tần số và tần suất => xem chi tiết

2. Biểu đồ => xem chi tiết

3. Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt => xem chi tiết

4. Phương sai và độ lệch chuẩn => xem chi tiết

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 7: trang 130 sgk Đại số 10

Cho bảng phân bố tần số.

Tiền thưởng (triệu đồng) cho các bộ và nhân viên trong một công ty.

Tiền thưởng

2

3

4

5

6

Cộng

Tần số

5

15

10

6

7

43

Mốt của bảng phân bố đã cho là:

(A) 2 triệu đồng

(B) 6 triệu đồng

(C) 3 triệu đồng

(D) 5 triệu đồng

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: trang 131 sgk Đại số 10

Cho bảng phân bố tần số:

Tuổi của đoàn viên thanh niên

Tuổi

18

19

20

21

22

Cộng

Tần số

10

50

70

29

10

169

Số trung vị của bảng phân phối đã cho là:

(A) 18 tuổi

(B) 20 tuổi

(C) 19 tuổi

(D) 21 tuổi

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9: trang 131 sgk Đại số 10

Cho dãy số liệu thống kê

Số trung bình cộng của các số liệu thống kê đã cho bằng:

(A)

(B)

(C)

(D)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 10: trang 131 sgk Đại số 10

Cho bảng thống kế:

Phương sai của các số liệu thống kê đã cho là:

(A) (B)
(C) (D)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 11: trang 131 sgk Đại số 10

Ba nhóm học sinh gồm 10 người, 15 người, 25 người. Khối lượng trung bình của mỗi nhóm lần lượt là: 50kg, 38kg, 40kg

Khối lượng trung bình của ba nhóm học sinh là:

(A) 41,4kg

(B) 42,4 kg

(C) 26 kg

(D) 37 kg

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021