Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương 6 – sgk Đại số 10 trang 157

  • 1 Đánh giá

Để củng cố về khái niệm và kiến thức về cung, góc lượng giác và công thức lượng giác, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Ôn tập chương 6 thuộc phần đại số lớp 10. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Cung và góc lượng giác => xem chi tiết

2. Giá trị lượng giác của một cung => xem chi tiết

3. Công thức lượng giác => xem chi tiết

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 9: trang 157 sgk Đại số 10

Chọn phương án đúng

Giá trị là:

(A) (B)
(C) (D)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 10: trang 157 sgk Đại số 10

Chọn phương án đúng

Cho . Giá trị của \(\tanα\) là:

(A) (B)
(C) (D)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 11: trang 157 sgk Đại số 10

Chọn phương án đúng

Cho .

Giá trị của biểu thức là:

(A) (B)
(C) 0(D)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 12: trang 157 sgk Đại số 10

Chọn phương án đúng

Giá trị của biểu thức là:

(A) (B)
(C) (D)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 13: trang 157 sgk Đại số 10

Chọn phương án đúng

Cho .Tính giá trị của biểu thức \(B = {{4\sin \alpha + 5\cos \alpha } \over {2\sin \alpha - 3\cos \alpha }}\) là:

(A) (B)
(C) 13(D)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 14: trang 157 sgk Đại số 10

Chọn phương án đúng

Cho .

Giá trị của biểu thức là:

(A) (B) 1
(C) (D)

=> Xem hướng dẫn giải


  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021