Giải câu 12 bài Ôn tập chương 6 sgk Đại số 10 trang 157

  • 1 Đánh giá

Câu 12: trang 157 sgk Đại số 10

Chọn phương án đúng

Giá trị của biểu thức là:

(A) (B)
(C) (D)

Bài làm:

Rút gọn biểu thức A sau đó tính giá trị lượng giác ta được:

Vậy chọn đáp án D

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021