Giải câu 3 bài 3: Số trung bình cộng, số trung vị, mốt – sgk Đại số 10 trang 123

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 123 sgk Đại số 10

Điều tra tiền lương hàng tháng của công nhân của một xưởng may, ta có bảng phân bố tần số sau:

Tiền lương của 30 công nhân xưởng may

Tiền lương (nghìn đồng)3005007008009001000Cộng
Tần số35655630

Tìm mốt của hàng phân bố trên. Nêu ý nghĩa của kết quả tìm được

Bài làm:

Trong bảng phân bố trên, giá trị (tiền lương) (nghìn đồng) và \(900\)(nghìn đồng) có cùng tần số bằng nhau (cùng bằng 6) và lớn hơn các tần số của các giá trị khác.

Vậy bảng phân bố này có hai số mốt là: .

Ý nghĩa: Số công nhân có mức lương nghìn đồng và \(900\)nghìn đồng bằng nhau và cao hơn số công nhân có các mức lương khác.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021