Giải câu 4 bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 62 - sgk đại số 10

Giải các phương trình

a)

b)

Bài làm:

a) (1)

Đặt ( $t ≥ 0$ )

=> (1) <=>

<=>

Với

Với

Vậy phương trình có nghiệm ; $x=\pm \sqrt{\frac{5}{2}}$.

b)

Đặt ( $t ≥ 0$ )

=> (2) <=>

<=>

Với

Vậy phương trình có nghiệm .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021