Giải câu 3 bài ôn tập chương 4: Bất đẳng thức, bất phương trình sgk Đại số 10 trang 106

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 106 sgk Đại số 10

Trong các suy luận sau, suy luận nào đúng?

(A)

(B)

(C)

(D)

Bài làm:

(A) Ta có

Vậy đáp án A sai.

(B) Ta có

Vậy đáp án B sai.

(C) Ta có

Ví dụ:

Vậy đáp án C đúng.

(D) Ta có

Khẳng định đúng nếu

Khẳng định sau nếu

Vậy đáp án D sai.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021