Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương 2 sgk Đại số 10 trang 51

  • 1 Đánh giá

Bài học với nội dung: Ôn tập chương II. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 10, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Tóm tắt lý thuyết

=> xem chi tiết

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 13: trang 51 sgk Đại số 10

Tìm tập xác định của hàm số là:

(A)

(B)

(C)

(D)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 14: trang 51 sgk Đại số 10

Parabol có đỉnh là:

(A)

(B)

(C)

(D)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 15: trang 51 sgk Đại số 10

Hàm số

(A) Đồng biến trên khoảng

(B) Đồng biến trên khoảng

(C) Nghịch biến trên khoảng

(D) Đồng biến trên khoảng

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021