Giải câu 10 bài: Ôn tập chương II

  • 1 Đánh giá

Câu 10: Trang 51 - sgk đại số 10

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số:

a)

b)

Bài làm:

a)

Tập xác định: R

Bảng biến thiên:

Hướng dẫn giải câu 10 bài Ôn tập chương II

Đồ thị:

Hướng dẫn giải câu 10 bài Ôn tập chương II

b)

Tập xác định: R

Bảng biến thiên:

Hướng dẫn giải câu 10 bài Ôn tập chương II

Đồ thị:

Hướng dẫn giải câu 10 bài Ôn tập chương II

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021