Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương 1 sgk Đại số 10 trang 26

  • 1 Đánh giá

Bài học tổng hợp toàn bộ kiến thức chương I: Mệnh đề, tập hợp. Một kiến thức không quá khó song đòi hỏi các bạn học sinh cần nắm được phương pháp để giải quyết các bài toán. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 10, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Tóm tắt lý thuyết

I. Các tập số đã học

II. Số gần đúng. Sai số tuyệt đối

1. Sai số tuyệt đối của một số gần đúng

2. Độ chính xác của một số gần đúng

III. Quy tròn số gần đúng

  • Nếu chữ số sau hàng quy tròn < 5 thì ta thay nó và các chữ số bên phải nó bởi chữ số 0.
  • Nếu chữ số sau hàng quy tròn thì ta cũng làm tròn như trên nhưng cộng thêm một đơn vị vào chữ số của hàng quy tròn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 16: trang 26 sgk toán Đại số 10

Cho các số thực và \(a

(A)

(B)

(C)

(D)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 17: trang 26 sgk toán Đại số 10

Biết là mệnh đề đúng. Ta có:

A. là điều kiện cần để có \(Q\)

B. là điều kiện đủ để có \(Q\)

C. là điều kiện cần và đủ để có

D. là điều kiện đủ để có \(P\)

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021