Giải câu 3 bài 2: Biểu đồ sgk Đại số 10 trang 118

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 188 sgk Đại số 10

Dựa vào biểu đồ hình quạt dưới đây (h.38), hãy lập bảng cơ cấu như trong ví dụ 2

(1) Khu vực doanh nghiệp nhà nước

(2) Khu vực ngoài quốc doanh

(3) Khu vực đầu tư nước ngoài

Hình 38. Biểu đồ hình quạt về cơ cấu giá trị sản công nghiệp trong nước năm 2000,phân theo thành phần kinh kế ().

Bài làm:

Bảng cơ cấu giá trị sản suất công nghiệp trong nước năm 2000 phân theo thành phần kinh tế ()dựa theo biểu đồ hình quạt đã cho là:

Các thành phần kinh tếTỉ lệ (%)

Khu vực doanh nghiệp nhà nước

Khu vực ngoài quốc doanh
Khu vực đầu tư nước ngoài
Tổng
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021