Giải câu 8 bài Ôn tập cuối năm sgk Đại số 10 trang 159

  • 1 Đánh giá

Câu 8: trang 159 sgk Đại số 10

Nêu cách giải hệ hai bất phương trình bậc nhất hai ẩn và giải hệ

Bài làm:

Áp dụng:

+ Để xác định miền nghiệm của bất phương trình ta dựng đường thẳng \((d): 2x + y = 1\) (tức là vẽ đồ thị hàm số \(y = -2x + 1\)).

Điểm ta có: \(2(0) + 0 < 1\).

Vậy nửa mặt phẳng bờ là không chứa điểm \((0; 0)\) là miền nghiệm của bất phương trình \(2x + y≥1\).

+ Tương tự, ta xác định miền nghiệm của bất phương trình .

Phần mặt phẳng tọa độ chung của hai miền nghiệm nói trên là miền nghiệm của hệ bất phương trình đang xét. ( Phần mặt phẳng không bị gạch sọc trên hình vẽ).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021