Giải câu 5 bài 3: Công thức lượng giác sgk Đại số 10 trang 154

  • 1 Đánh giá

Câu 5: trang 154 sgk Đại số 10

Tính , biết

a) và \(π < a < {{3\pi } \over 2}\)

b) và \({\pi \over 2} < a < π\)

c) và \({{3\pi } \over 4} < a < π\)

Bài làm:

Ta có:

a)

b)

c) và \({{3\pi } \over 4} < a < \pi\)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021