Giải câu 10 bài Ôn tập chương 5 – sgk Đại số 10 trang 131

  • 1 Đánh giá

Câu 10: trang 131 sgk Đại số 10

Cho bảng thống kế:

Phương sai của các số liệu thống kê đã cho là:

(A) (B)
(C) (D)

Bài làm:

Số trung bình

Phương sai:

Vậy chọn đáp án (D)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021