Giải câu 1 bài 3: Công thức lượng giác sgk Đại số 10 trang 153

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 153 sgk Đại số 10

Tính

a) ;

b) , \(\cos \left ( -\frac{\pi}{12} \right )\), \(\tan\left ( \frac{13\pi}{12} \right )\)

Bài làm:

a.

b.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021